Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
ultümaton, ultimatom  x   ültimatom  §üzre  x   üzere  §


mahlu:katlar xmahlu:kat
    ç. a. (mahlu:ka:tı, l ince okunur) esk. Yaratıklar: "Daha doğrusu, cümle mahlukat tabiatla mücadele ediyor." -N. Hikmet.