Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu

 


.:: Türk Dil Kurumu - Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu ::.

   Yaşamakta olduğumuz bilgi çağında ortaya çıkan kültürel, bilimsel vb. gelişmeler tüm varlıkları etkilediği gibi dili de etkilemekte ve yeni sözlere ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu ile söz varlığımıza son dönemde giren yabancı sözlere karşılık önerilmesi amaçlanmaktadır.


   Bu kılavuz Yazı dilimizde, bölge ağızlarında, tarihsel metinlerde, çağdaş Türk lehçelerinde var olan söz varlığımız gözden geçirilerek oluşturulmuştur.

   Bu yazılımda kapsamlı arama yapılabildiği gibi tüm veri abecesel olarak da listelenebilmektedir.

   Kılavuzumuz sizlerin katkılarıyla gelişecek ve zenginleşecektir.

Türk Dil Kurumu   Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN, Prof. Dr. Recep TOPARLI ve Uzm. Belgin TEZCAN AKSU, Uzm. Beyza GÜLTEKİN ve Âdem TERZİ tarafından hazırlanan Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu, Prof. Dr. Recep TOPARLI ve Şefik. Bilâl ÇAVUŞOĞLU tarafından Genel Ağ ortamına aktarılmış, Türk Dil Kurumunun kuruluş yıl dönümü olan 12 Temmuz 2010 günü kullanıma açılmıştır.