Çalışma Grupları
1 Türk Dili Dergisi Yazı Kurulu
2 Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Yazı Kurulu