Dilimiz Kimliğimizdir Konferansı: Şanlıurfa

Sanliurfa 1

                                                                                                                                 Şanlıurfa, 8.12.2017, 14.00

     Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu öncülüğünde başlatılan 2017 Türk Dili Yılı çalışmaları kapsamında yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferanslarının sonuncusu Prof. Dr. Mesut ŞEN tarafından 8 Aralık 2017’de Harran Üniversitesinde verildi.

      Konferansın açış konuşmalarını Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Aykut Hakan KUTLUHAN, Türk Dil Kurumu Uzmanı Belgin AKSU ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN yaptı.

Sanliurfa 2

     Yılın son “Dilimiz Kimliğimizdir Konferansı”nda Prof. Dr. Mesut ŞEN Türk dilinin ilk yazılı belgelerinin yaklaşık 1300 yıl önce Köktürkler tarafından taşlar üzerine yazılmış kitabeler olduğunu, Türkçenin en eski örneklerini oluşturduklarından dolayı kitabelerin diline eski Türkçe denildiğini belirtti. “Türk dilinin mazisi elbette eski Türkçe devresiyle sınırlandırılamaz. Türkçe şüphesiz daha önceki çağlarda da konuşulan, hatta belki de yazılan bir dildi. Ancak elimizde bir malzeme bulunmadığı için eski Türkçeden önceki devreye farazi olarak ön Türkçe adını veriyoruz. Zaten herhangi bir dilin çağlar boyunca hangi konumda olduğunu belirlerken onun tarih öncesi farazi aşamalarını, tarihî süreçte geçirdiği devreleri ve bugünkü durumunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu bakımdan Türk dilinin çağlar boyunca geçirdiği devreleri de ön Türkçe, eski Türkçe, orta Türkçe ve yeni Türkçe başlıkları altında ele alacağım.” diyerek dilimizin bu dönemlerdeki gelişimini anlattı, o dönemlerde yazılan eserler hakkında kısa bilgiler aktardı. Konuşmasının “Türkçenin Bugünkü Durumu” bölümünde ise Türk lehçelerinin kaç kişi tarafından konuşulduğu ve bu lehçelerde hangi alfabelerin kullanıldığı hakkında bilgiler sundu.

Sanliurfa 3

Sanliurfa 4