740. Dil Bayramı Kutlaması

  Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1277 yılındaki ''Şimden gerü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler.'' buyruğuyla Türkçe, resmî dil ilân edilmiştir. Bu tarihî hadiseyi,  Dil Bayramı adıyla kutlamaktayız. Dil Bayramı’nın 740. yılı, bütün halkımıza kutlu olsun.

                                                                                                     

                                                                                                              Türk Dil Kurumu Başkanı

                                                                                                              Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN