Doğumunun 100. Yıl Dönümünde Hikmet DİZDAROĞLU Anıldı

  Hikmet DİZDAROĞLU, 04.04.2017 tarihinde, doğumunun 100. yıl dönümü ve 2017 Türk Dili Yılı kapsamında Kurumumuzda gerçekleştirilen bir toplantıyla anıldı.
  Başkanımız Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN’in açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Murat ÖZMEN, Nail TAN ve Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR birer konuşma yaptı.

Vv98B2464 

  Başkanımız Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, açış konuşmasında Hikmet DİZDAROĞLU’nun kalemiyle 1970’li yıllarda Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten’de neşredilen tenkit yazılarıyla tanıştığını belirtti. Onun Türk Dil Kurumu yayınları arasında çıkan cümle bilgisiyle ilgili kitabının yanı sıra Dilcilere Saygı adlı eserinin hafızasında yer ettiğini söyledi. KAÇALİN, “Hikmet DİZDAROĞLU iyi bir halk edebiyatçısıydı. Böyle bir kişi hafızalarımızda küllenmeye terk edilirken doğumunun 100. yılında kendisini anma fırsatı bulduk ve bir kadirbilirlik olarak toplantı düzenlemek istedik.” dedi.

Vv98B2415 

  Toplantıda, DİZDAROĞLU’nun öğrencisi olan ve Öğretmenim Hikmet DİZDAROĞLU adlı kitabın yazarı Murat ÖZMEN; Öğretmenliği, Edebî Kişiliği ve Mektuplarıyla Hikmet DİZDAROĞLU başlıklı bir konuşma yaptı. ÖZMEN, 1940’lı yıllarda, DİZDAROĞLU’nun öğrencisi olduğunu ve bu sebeple kendisini çok bahtlı addettiğini söyledi. ÖZMEN konuşmasında mektuplarından alıntılar yaparak DİZDAROĞLU’nu anlattı.

Vv98B2435

  Toplantının bir başka konuşmacısı halk bilimci Nail TAN, Hikmet DİZDAROĞLU’nun Türk Dil Kurumuna ve Türk Halk Bilimine Hizmetleri başlıklı bir konuşma yaptı. DİZDAROĞLU’nun bir halk bilimci olarak kendisine çok yardımı dokunduğunu belirten TAN, onun Türk Dil Kurumuna da mühim hizmetlerde bulunduğunu, bu sebeple kendisi için anma toplantısı düzenleyen Kuruma teşekkür etti. TAN, konuşmasında fotoğraflar eşliğinde DİZDAROĞLU ile ilgili anılarını da paylaştı.

Vv98B2436

  Toplantının son konuşmacısı Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Hikmet DİZDAROĞLU’nun Türk Dil Kurumunda Yapmış Olduğu Terim Çalışmaları başlıklı bir konuşma yaptı. ZÜLFİKAR konuşmasında, 1960-1972 yılları arasında Türk Dil Kurumu Terim Kolu Başkanı olan DİZDAROĞLU’nun terim çalışmalarını anlattı ve Türkçedeki terim meselesinin güncelliğini koruduğuna dikkat çekti.

Vv98B2457

  Toplantıda DİZDAROĞLU’nun kız kardeşi Türkân ÖZDEMİR ile yeğenleri Gül ÖZDEMİR ve Gülnihal ÖZDEMİR de yer aldı. Gül ÖZDEMİR, konuşmasında amcalarının aileleri için taşıdığı değeri dile getirdi ve toplantının düzenlenmesinden ötürü Kurum yöneticileriyle çalışanlarına şükranlarını arz etti.

Vv98B2472

  Toplantının sonunda "2017 Türk Dili Yılı-Dilimiz Kimliğimizdir" tanıtmalıklarının önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Vv98B2486