RTÜK Heyetiyle "2017 Türk Dili Yılı-Dilimiz Kimliğimizdir" Çalışmaları Kapsamında Neler Yapılabileceğini Konuştuk

 22 Mart 2017 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yöneticileri ve yetkilileri Kurumumuzu ziyaret ettiler.

 V98B0914

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet ÇAKIRTAŞ, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı F. İnci ÖZKAN ve çalışma arkadaşlarının yer aldığı heyetle Kurumumuzdan Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, Bilimsel Çalışmalar Müdürümüz Uzm. Yaşar YILMAZ, Uzm. Betül YILMAZ ve Uzm. Hatice Yazıcı MALKOÇ'un yer aldığı bir toplantı düzenlendi.

V98B0916

1999-2000 yılları içerisinde Kurumumuz ve RTÜK iş birliğince yapılan televizyon ve radyo yayınlarının Türkçenin kullanılışı bakımından izlenmesi, bu yayınlarda yer alan yanlışlıkların ve bozuklukların tespit edilip rapor hâlinde kamuoyunun hizmetine sunulması biçimindeki çalışmanın gelişmeler ışığında yeniden yapılmasının faydalı olacağı kanaatine varıldı. 2017 yılı içerisinde bir çalışma toplantısının düzenlenip ihtiyaç duyulan hususların ele alınmasın ve hazırlanmış olan raporun kamuoyuna tanıtılmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Ayrıca, 2017 Türk Dili Yılı çalışmaları kapsamında iki kurumun paydaşlığı esasına dayalı olarak birlikte yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.

V98B0912