"Tehlikedeki Türk Dilleri" Kitabının Tanıtma Toplantısı Gerçekleştirildi

 "Tehlikedeki Türk Dilleri" Kitabının Tanıtma Toplantısı Gerçekleştirildi

VV98B0230

    Prof. Dr. Süer EKER ve Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK editörlüğünde hazırlanan ve Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Uluslararası Türk Akademisi tarafından neşredilen, 4 ciltlik Tehlikedeki Türk Dilleri kitabının tanıtma toplantısı 15.03.2017 tarihinde Kurumumuzda gerçekleştirildi. Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Uluslararası Türk Akademisi ve Kurumumuz iş birliğince düzenlenen program, Yesevi Sanat Topluluğu tarafından icra edilen Türk halk şarkılarıyla başladı. Sonrasında kitabın editörleri, naşir kuruluşların başkanları ve toplantıya ev sahipliği yapan Kurum Başkanımız ile Yüksek Kurum Başkanımız konuşma yaptılar.

SV98B0267

 

V98B0260

   Yesevi Sanat Topluluğu, programın başında, Altay’dan Kara Suu, Karaçay’dan Mingitav, Gagavuz ilinden Oğlan, Tataristan’dan Aldım Koluga Dombıra, Başkurdistan’dan Yete Kız, Nogay ilinden Dombıra adlı halk şarkılarını icra etti.

V98B028233                                V98B0287
   

     Kitabın editörlerinden Prof. Dr. Süer EKER, amaçlarının yalnızca Türkiye ile sınırlı olacak bir çalışma yapmak olmadığını, bütün Türk boylarını kuşatan bir eseri ortaya çıkardıklarını belirtti. Kitabın öbür editörü Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK ise bize Türkçeyi miras bırakan atalarımıza vefa borcumuzu ödemek için böyle eserlere imza atmamız gerektiğini vurguladı.

V98B0289

 


     Kitabın naşir kuruluşlarından birisi olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa YILDIZ konuşmasında, gerçekleştirilen çalışmanın bir kitaptan öte olduğunu belirterek Tehlikedeki Türk Dilleri kitabına ansiklopedi demenin daha uygun düştüğünü dile getirdi.

          Kurum Başkanımız Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Türk dillerini tehdit eden tehlikelerin bundan çok önce bilindiğini ancak SSCB’nin zihinlerde, haritada bir ülke olmaktan öteye gidemediğini, günümüzdeyse geliş gidiş imkânlarıyla beraber bu coğrafyada kaybolmakta olan Türk dillerine ilişkin çalışmalar yapılabildiğini belirtti.


                                                                                                                                                        V98B0302
V98B0314s

     Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, ülkemizde beşerî ilimlere yeterince ehemmiyet verilmediğini ve kültür kurumları olarak bu durumun değişmesi için gereken bütün gayreti gösterdiklerini ifade etti. Bu çerçevede “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığı altında 2017’nin “Türk Dili Yılı” ilan edileceğini belirten Prof. Dr. Derya ÖRS, Türkiye Türkçesinin de büyük tehditler altında kaldığına işaret etti. “Türkçe konusunda beklediğimiz şuur, beklediğimiz hassasiyet yok.” diyen Prof. Dr. Derya ÖRS, yıl boyunca gerçekleştirecekleri faaliyetlerle kamuoyu nezdinde dil bilinci ve duyarlılığının gelişmesi için çalışacaklarını söyledi.

 

 V98B0317

        Kitabın naşir kuruluşlarından bir başkası olan Uluslararası Türk Akademisinin Başkanı Prof. Dr. Darhan KIDIRALİSSCB’nin dağılmasından sonra geniş coğrafyaya yayılan Türk boylarını tekrar bir araya getirenin Türkçe olduğunu ifade etti. KIDIRALİSSCB’deki bütün yasaklara rağmen Türk milletinin Türkçe sayesinde mayasını koruduğunu söyledi. "Biz büyük bir ailenin çocuklarıyız. Birimizin dilin ölmesi, kardeşimizin ölmesi manasına gelir. Kâşgarlı Mahmud at sırtında, deve sırtında bütün Türkistan’ı dolaşarak Türk sözlerini derledi. Bugünse bizim uçaklarımız var, bilgisayarlarımız var, kurumlarımız var. Çok çalışmalıyız.” diyen KIDIRALİUluslararası Türk Akademisinin kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

 

 

 

V98B0329

V98B0335

    Programın sonunda kitabın editörlerine ve Uluslararası Türk Akademisi Başkanına plaket takdim edildi. Kurdele kesme töreniyle Tehlikedeki Türk Dilleri kitabı okuyucusuna sunuldu.

VW98B0360

VV98B0229