Türk Dili Ocak 2017
       
 1- Ocak 3D     

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXII Sayı: 781 Ocak  2017

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 1- Ocak 3D   
   


İÇİNDEKİLER

Gazel

Mustafa ATİKER Geçit 

Nevzat GÖZAYDIN Güncel Kullanımdan Türkçe Sözlük İçin Katkılar

Ali Haydar HAKSAL Soğuk Kentin Sıcaklığında  

Mehmet S. FİDANCI Hafriyat 

İbrahim ŞAHİN Tanpınar’ın Yunus Kâzım Köni’ye Gönderilmemiş Mektubu 

Mert Mevlüt GÖKÇE Ezberlenmiş Ölüm 

Lindita Xhanari LATİFİ Ninemin Gözleri 

Ömür CEYLAN Sıtkı Angınbaş ve Melahat Pars’ın Şarkısını Tazmin 

Mehmet Can DOĞAN  Birikimi Özümseyen ve Yeni Bir Kuşağı Temsil Eden Bir Sanat Dergisi: Ar

Mehdi Ehavan-i SALİS (Çevirenler; Ozan ÖNEL - Faraz MEŞKİ)  Çağdaş İran Şiirinden: Karahindiba

 Recep SEYHAN Aynalar ve Perdeler

Nurettin DURMAN Nereye Baksam

Hamza ZÜLFİKAR Koşaç ve Terimleri Adlandırma Üzerine

Mustafa ÖZÇELİK Yusuf 

Rasim DEMİRTAŞ Tabletler 

Ozan YILMAZ Divan Şairi Kitap Okur muydu? 

Tarık ÇELİK Fünye 

Mehmet Doruk KANDEMİR Mevsim Kırıntısı 

Taner ÖZMENBir Okurun Not Defteri Okumayan Yazarlar

Yasin KOÇ Unutma 

Abduvaliyeva Dilnoza AKRAMOVNA  Ali Şir Nevayi’nin Tarih-i Mülûk-i Acem Adlı Eserinde Zıt anlamlı, Eş anlamlı ve Çok Anlamlı Kelimeler

 KİTAPLIK

Ali GÜNEY Öykümüzün Sınır Taşları Üzerine 

Ergün VEREN Gargantua  

Emel TEKİN Dede Korkut

GÜNDEM

Nail TAN  Yitirdiklerimiz: Prof. Dr. Ahmet Süleymanov - Nevzat Türkten - Pars Tuğlacı - Bertan Onaran