Belleten 2014/2
tdkkapak

BELLETEN
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

BELLETEN
Yearbook of Turkic Studies

ISSN: 0564-5050

Yıl: 2014 - Cilt / Volume 62, Sayı/Issue 2

Önceki sayılar - Previous issues Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman

Abdullah DURKUN


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı

Hikmet ERDEM


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman

Gülzemin ÖZRENK AYDIN

Uzman Yardımcısı

Ekrem BEYAZ

 

Tasarım

Designed By

Dilek ŞERBETÇİ


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

belleten@tdk.gov.tr

 

 

Türk Dil Kurumu Yayınları
Turkish Language Institution Publications
1193/II
Baskı Print Run
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Zübeyde Hanım Mahallesi
Sebze Bahçeleri Caddesi, 95/1
TR 06070 İskitler, Ankara

Basımevi Sorumlu Müdürü
Executive Manager of Publication House
Erhan SALMAN
Telefon/Phone: +90 (312) 341 10 24
Belgegeçer/Fax: +90 (312) 341 30 50
Baskı Yeri ve Tarihi Place and Date of Issue
Ankara, 2016 Kasım
Yayın Türü Publication Type
6 aylık süreli / Biannually


Yayın İlkeleri


Dergimiz alan indeksimiz olan "Turkologischer Anzeiger / Turcology Annual" tarafından düzenli olarak taranmaktadır.

turkologischer

  turkology

                        

İÇİNDEKİLER


Yong-Sŏng LI

Some Star Names in Modern Turkic Languages-II (Çağdaş Türk Dillerinde Bazı Yıldız Adları-II)


İbrahim TAŞ

Divanü Lügati’t-Türk’ün Çevirilerinden Hareketle Fonolojik Bazı Belirlemeler-1 

 

 Burçin ÖZDEMİR

Çan Ağzında Yer Alan Birkaç Eskicil Öge (Some Archaic Words in Dialect of Çan)


 Gülseren TOR

Mersin (İçel) ve Kıbrıs Türk Ağızlarında Geniş Zaman Çekimi (Present Tense in Dialects of Mersin (İçel) and Cypriot Turkish Dialects)


Yayın Değerlendirme

Mehmet ÖLMEZ

Dolgwal Bimun Yǝngu – Kül Tigin Bimun, Bilgä Kagan Bimun, Tunyukukı Bimun

 

Aziz MERHAN

 Özbek Bilgin Abdurauf Fitret’in “Kutadgu Bilig” Yazısı

 

Yazı Kurulu

     Editorial Board

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Başkan)

Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati DEVELİ
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan AKAY
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim TAŞ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Doç. Dr. Funda KARA
Erzurum Atatürk Üniversitesi


Bu sayının hakemleri

Referees of this issue

Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Prof. Dr. Sera Yeşim AKSAN
Prof. Dr. Zuhal ÖLMEZ
Doç. Dr. Aziz MERHAN
Doç. Dr. Cüneyt AKIN
Doç. Dr. Engin ÇETİN
Doç. Dr. Oktay Selim KARACA
Doç. Dr. Rysbek ALIMOV
Yrd. Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK
Yrd. Doç. Dr. Murat ELMALI
Yrd. Doç. Dr. Özlem AYAZLI