Belleten 2015/1
tdkkapak

BELLETEN
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

BELLETEN
Yearbook of Turkic Studies

ISSN: 0564-5050

Yıl: 2015 - Cilt / Volume 63, Sayı/Issue 1

Önceki sayılar - Previous issues Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman

Abdullah DURKUN


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı

Hikmet ERDEM


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman

Gülzemin ÖZRENK AYDIN

Uzman Yardımcısı

Ekrem BEYAZ

 

Tasarım

Designed By

Dilek ŞERBETÇİ


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

belleten@tdk.gov.tr

 

 

Türk Dil Kurumu Yayınları
Turkish Language Institution Publications
1193/II
Baskı Print Run
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Zübeyde Hanım Mahallesi
Sebze Bahçeleri Caddesi, 95/1
TR 06070 İskitler, Ankara

Basımevi Sorumlu Müdürü
Executive Manager of Publication House
Erhan SALMAN
Telefon/Phone: +90 (312) 341 10 24
Belgegeçer/Fax: +90 (312) 341 30 50
Baskı Yeri ve Tarihi Place and Date of Issue
Ankara, 2016 Kasım
Yayın Türü Publication Type
6 aylık süreli / Biannually


Yayın İlkeleri 

 


Dergimiz alan indeksimiz olan "Turkologischer Anzeiger / Turcology Annual" tarafından düzenli olarak taranmaktadır.

turkologischer

    turkology


                       

  

İÇİNDEKİLER


Sunuş


Peter ZIEME - Çeviren: Arzu KAYGUSUZ 

Uygurca Ahşap Basmalardaki Jātaka Resimleri


Yong-Sŏng LI 

Huá-yí-yì-yǔ’daki Uygurca Malzeme ve Sorunları
(Uyghur Material in Huá-yí-yì-yǔ And Its Problems)

 

Ceyda ÖZCAN

 Eski Uygurca Kuanşi im Pusar Üzerine Notlar

(Some Notes on Old Uighur Kuansi im Pusar)


  Sevim ERDEM ÇİÇEK

 Kıpçak Sözlüklerindeki Moğolca Unsurlar

(An Essay on the Mongolian Elements in the Kipchak Dictionaries)Kenjegül KALİEVA

Kırgızlarda Koyun Kemiklerinin İsimlendirilmesi, Bunların Misafir Ağırlama Sırasındaki Dağıtımı ve Kemik İsimlerine Etimolojik Bir Yaklaşım 

(Demonination of Sheep-Bones in Kyrgyz, How These is Served to the Honor Guests and an Etymological Approachment to the Names of Sheep-Bones)


Tanıtmalar

Mehmet ÖLMEZ 

Uiguru – Manikyōshi kankei shiryō shūseiウイグル=マニ教史関係史料集成

 

 Zemire GULCALI

Tulufan faxian huihuwen fojiao xin wenxian yanjiu吐鲁番发现回鹘文佛教新文献研究

 

 

      Yazı Kurulu

     Editorial Board


Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Başkan)
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati DEVELİ
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan AKAY
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim TAŞ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Doç. Dr. Funda KARA
Erzurum Atatürk Üniversitesi


Bu sayının hakemleri
Referees of this issue

Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Prof. Dr. Sera Yeşim AKSAN
Prof. Dr. Zuhal ÖLMEZ
Doç. Dr. Aziz MERHAN
Doç. Dr. Cüneyt AKIN
Doç. Dr. Engin ÇETİN
Doç. Dr. Oktay Selim KARACA
Doç. Dr. Rysbek ALIMOV
Yrd. Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK
Yrd. Doç. Dr. Murat ELMALI
Yrd. Doç. Dr. Özlem AYAZLI