Eklerin Sınıflandırılması Sempozyumu

       Türkçenin ekleri genel anlamda yapım ve çekim ekleri olmak üzere iki başlık altında değerlendirilegelmiştir. Ancak Türkçenin ekleriyle ilgili olarak yapılan farklı yayınlardaki değerlendirmelere göre bu iki başlığın sınıflandırma bakımından yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır.

 

      Bu konudaki yeni yaklaşımların ortaya konulması ve ayrıntılı olarak tartışılabilmesi amacıyla Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu tarafından 24 - 25 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da “Türk Dil Bilgisi Toplantıları ve Eklerin Sınıflandırılması Sempozyumu” düzenlenecektir.


24 Kasım 2016

 

Yer                   Sura Hagia Sophia Hotel Divan Yolu Caddesi Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak No: 45 Sultanahmet - İSTANBUL

                       

Açış Konuşmaları

 

10.00 - 10.05     Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK

                        Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Kolu Başkanı

10.05 - 10.10     Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

                        Türk Dil Kurumu Başkanı

 

I. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

 

10.10  - 10.30    Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR

                        Türkçe Çekim ve Yapım Eklerini Adlandırma

10.30 - 10.50     Doç. Dr. Funda KARA

Yapım Eklerinin Ölçütleri Nelerdir?

10.50  - 11.10    Doç. Dr. Turgut BAYDAR

                        Türkiye Türkçesindeki Yapım Ekleri Üzerine

 

11.10 - 12.00     Tartışma

                       

12.00 – 14.00    Öğle Yemeği

 

II. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR

 

14.00  - 14.20    Prof. Dr. Marika CİKİA

                        Türkçede Çekim Ekler Zincirlerinin Dört Yapı Çeşidi

14.20 – 14.40    Prof. Dr. Ayşe İLKER

Birleşik Çekimlerde Zaman Adlandırma ve Tasnifine İşlevsel Bir Yaklaşım

14.40  - 15.00    Prof. Dr. Erdoğan BOZ

                        Türkçe Ek Tasnifinde İki Aykırı Yöntem: Çoğaltıcı ve İndirgeyici Tasnif

 

15.00 – 16.00    Tartışma

 

25 Kasım 2016

 

III. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK

 

10.00 – 10.20    Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE

                        Türkçenin Ekleri Nasıl Sınıflandırılmalıdır?

10.20 – 10.40    Prof. Dr. Zikri TURAN

                        Türk Dilinin Eklerini Sınıflandırmanın Esasları

10.40 – 11.00    Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

                        Türkçe Eklerin Sınıflandırılması Üzerine

 

11.00 – 12.30    Tartışma

                       

12.30 - 14.00     Öğle Yemeği

 

14.30 - 16.30     Tartışma