Türk Dili Ocak 2016
         
   Ocak 2016

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CX Sayı: 769 Ocak 2016

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

 Ocak 2016  
   

İÇİNDEKİLER

Betül BURNAZ • Resim 
Ali KARAÇALI • Ocak Notları
İhsan DENİZ • Çok Şey Olmuş Bana (Şiir)
Cevdet KARAL • Kalanlara - Ev Sahibi (Şiir) 
Veysel ÇOLAK • Karahüzün (Şiir) 
İrfan ÇEVİK • Uykusu Gelmiş Yalnızlığın (Şiir) 
Mehmet AYCI • Alt Çizgi (Şiir) 
Selim ERDOĞAN • Kıyı (Şiir) 
Mevlâna İDRİS • Sessizlik Torbası (Masal) 
Handan ACAR YILDIZ • Perde (Öykü) 
Merve KOÇAK KURT • Bu Bizdeki Derinlik Sarhoşluğu (Öykü) 
Mehmet NARLI • Balkan Acısı 
Ömer AKSAY • Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar) 
Hamza ZÜLFİKAR • Türkçeleştirme Çalışmalarında Gözden Kaçanlar 
Dursun Ali TÖKEL • Necâtî Diyor ki: Benlik Şarap, Zikir Karanfildir
Ali SALİ • Nefesinin İlmihâlini Getirir Gözlerin (Şiir) 
Mahmud DERVİŞ • Çağdaş Filistin Şiiri (Çev: Mehmet Hakkı Suçin):
Köylüyüz Ayıptır Söylemesi (Şiir)

Zelkif YILDIRIM • Bana Neler (Şiir)
Şevket ÖNDER • Postacı Palyaço (Şiir)
Orhan TEPEBAŞ • Dervişin Bahçe Düşü (Şiir)
Ercan KÖKSAL • Şevket’in Anası (Öykü)
Müzeyyen ÇELİK • Kapının Adamları (Öykü)
Mehmet ÖZTUNÇ • Gülten Akın ve Şiiri
Nevzat GÖZAYDIN • Söz Varlığı Kıyımı Yahut Türkçe Sözlük İçin Katkılar

SÖYLEŞİ

Aslıhan TÜYLÜOĞLU • Veysel ÇOLAK ile Şiir Üzerine

KİTAPLIK

Handan Acar YILDIZ • Necip Tosun’un Son Eseri: Günümüz Öyküsü
Sevde GÜREL • Garip Hikâyeler Kitabı 
Hatice EBRAR AKBULUT • Öykünün Muhkem Kanadı
Ali SALİ • “Dalgınlıklar Ülkesi” Bir Şairin Hayatının Tercümesi
Selçuk KARAKILIÇ • Saatler, Ruhlar ve Kediler
Uğur MANTU • Hesap Günü

GÜNDEM

Semih TOPSAKAL • Dil ve Edebiyat 
Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Çetin Altan, Prof. Dr. Şerafettin Turan, Sennur Sezer,
Prof. Dr. Talat Tekin