I. Milletlerarası Kafkas Türkologları Çalışma Toplantısı İstanbul’da yapıldı

Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen I. Milletlerarası Kafkas Türkologları Çalışma Toplantısı 28- 29 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

Sura Hotel’in konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya yurt içi ve yurt dışından 50’ye yakın Türkologla birlikte Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Millî Eğitim Bakanlığı yönetici ve uzmanları ile çeşitli üniversitelerin dekanları iştirak etti.  DSC 0241

           Çalışma toplantısının açış konuşmasını yapan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Mustafa S. KAÇALİN, Türkoloji dünyasının çalışma alanı bakımından güçlükler arz ettiğini belirterek başladığı konuşmasında şunları söyledi: Bu zorluklardan bir tanesi birçok dille çeşitli zamanlarda temas kurulmuş olmasıdır. Bu temas bugün yaşamıyor. İkinci bir zorluk da Türkçenin hâlen çok geniş bir coğrafyada ve çok çeşitli yerlerde konuşuluyor olmasıdır. Bir toplantı yaptığımızda çeşitli çalışma sahalarında mesai harcayan birçok bilim adamı bu toplantıların içerisinde yer alıyor. Bu bilim adamları eski metinleri, günümüzün Türkçe meselelerini ve öteki konuları çalışıyorlar. Dolayısıyla geniş çalışma sahalarını ihtiva eden bir toplantı içerisinde meslektaşınızı bulamıyorsunuz, onunla tanışamıyorsunuz. Öyle bir yol izledik ki Kafkas Toplantısı diyelim ve meslektaşlar birbirlerini tanısınlar. Kafkas Türkologları Çalışma Toplantısı’nı böyle izah ediyoruz. Değerli hocalarımızı belirli bir konuya hasredilmiş bir çalışma alanı içerisinde daha yakından ve derinlemesine tanıma fırsatını yakalayacağız. Türk Dil Kurumunun Kafkasya üzerine zengin bir neşriyatı, hassasiyetleri ve geleneği var. diyerek söz konusu çalışma toplantısının ehemmiyetine dikkat çekti.

DSC 0237Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hayati DEVELİ Enstitünün Türkoloji sahasındaki faaliyetleri ve I. Milletlerarası Kafkasya Türkologları Çalışma Toplantısı’ndan beklentilerini dile getirdiği açış konuşmasında, “Yunus Emre Enstitüsü olarak kuruluşumuzdan beri yurt dışında Türkoloji ile uğraşanları yakından tanıyıp ortak işler yapmak amacıyla farklı bölgelerde Türkoloji toplantıları yaptık. Yunus Emre Enstitüsü sade dil öğreten bir kurum değildir. İşimizin önemli bir kısmını Türk kültürünü tanıtmak adına sergiler, konserler ve kurslar düzenlemek teşkil etmektedir. Azerbaycan ve Gürcistan kültürlerinin Türkiye’de daha yakından tanınması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu toplantının geleceğe dair bir vizyon oluşturmasını temenni ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Türk Dil Kurumunun, Yunus Emre Enstitüsünün, Yükseköğretim Kurulunun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının ve Millî Eğitim Bakanlığının Kafkas Türkolojisine yönelik faaliyetlerini ihtiva eden sunumlar yapıldı. Türk Dil Kurumu adına sunumu gerçekleştiren Bilimsel Çalışmalar Md. V. Uzm. Yaşar YILMAZ, Kurumun tarihi ve kuruluş amacının üzerinde durarak başladığı, belge ve fotoğraflarla desteklediği konuşmasını Kafkas Türkolojisini konu edinen yayınlar hakkında bilgi vererek tamamladı.DSC 0191

Çalışma toplantısının birinci günü öğleden sonra kurulan Azerbaycan ve Gürcistan masaları etrafında gerçekleşen oturumlarla devam etti. Söz konusu oturumlarda Azerbaycan ve Gürcistan’daki Türkoloji meseleleri ile bu ülkelerde Türkoloji eğitimi veren kurumların, öğretim üyelerinin ve Türkoloji öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar üzerinde duruldu. Yapılan oturumlardan sonra Kapalıçarşı’ya kültür gezisi düzenlendi.

1.Milletlerarası Kafkasya Türkologları Çalışma Toplantısı’nın ikinci gününün son oturumunda önce Azerbaycan, Gürcistan masalarındaki uzmanlar ve öğretim üyelerince hazırlanan değerlendirme raporları sonra da sonuç bildirgesi okundu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından çalışma toplantısı sona erdi.

Toplantının son gününde ayrıca Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı’na ilmî geziler ve tekne ile Boğaz turu düzenlendi.

DSC 0154

DSC 0183