Türk Dilinde Ekler Sempozyumu

        Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu tarafından Mayıs 2016 tarihinde Türk Dil Kurumunda “Türk Dil Bilgisi Toplantıları-IV “Türk Dilinde Ekler Sempozyumu” düzenlenecektir. Konu başlıkları; eklerin kökeni ve yapısı, eklerin tasnifi, eklerin anlam işlevleri, eklerin terim türetme gücü, yabancı kelimelere karşılık türetme, eklerin anlamı ve tasnif ilişkisi olarak belirlenmiştir. Bu konularda yoğunlaşarak birikimlerini bizlerle paylaşmak isteyen bilim adamlarının bildiri tam metinlerini ve iletişim bilgilerini 29 Şubat 2016 tarihine kadar dtcfcml@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri metinleri bilgisayar ortamında Word yazım programı ile hazırlanmalı, yazı karakteri Times New Roman olmalı ve yazılar 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özel font kullanılıyorsa mutlaka gönderilmelidir.

BAŞVURU BELGESİ 

 

Adı

 

Soyadı

 

Unvanı

 

Kurumu/Üniversitesi

 

Adres

 

 

Telefon

+90

Cep Telefonu:

+90

Belgegeçer

+90

Bildiri Başlığı

 

 

 

Başvuru belgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.