III. Uluslararası Abdürreşid İbrahim Sempozyumu gerçekleştirildi

 MG_1163 

Türk Dil Kurumunun düzenleyicilerinden olduğu “Uluslararası Abdürreşid İbrahim Sempozyumu”nun üçüncüsü Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapıldı. İlki Konya’da, İkincisi Tokyo’da yapılan sempozyumun bu yılki alt başlığı “Geçmişten Günümüze Rusya Müslümanları ve Matbuat Hareketleri” idi.

26-29 Haziran günleri arasında yapılan sempozyum Türk Dil Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü, Kazan Federal Üniversitesi Milletlerarası İlişkiler, Tarih ve Şarkiyat Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlendi.

İlk günkü açılış konuşmalarının ardından sempozyumun ilk oturumuna geçildi. Açılış konuşmalarında Prof. Dr. Linar LATİPOV (Kazan Federal Üniversitesi Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. Ramil HAYRUTDİNOV (KFÜ Milletlerarası İlişkiler, Tarih ve Şarkiyat Enstitüsü Müdürü), Prof. Dr. Hayati DEVELİ (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı), Turhan DİLMAÇ (T. C. Kazan Başkonsolosu), Prof. Dr. Derya ÖRS (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı), Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN (Türk Dil Kurumu Başkanı) ve Prof. Dr. İskander GİLYAZOV (KFÜ Tatar Bilimi ve Türkoloji Bölümü Başkanı) konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

AKDTYK Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS konuşmasında Tokyo’da yapılan “Abdürreşid İbrahim’in İzinde Sempozyumu”nun ardından üçüncü sempozyumun da gerçekleşmesinin anlamlı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Derya ÖRS, geçmiş yüzyıllarda Müslüman dünyasının matbuat vasıtasıyla birbirlerinden haberdar olduklarını ve yaşadıklarını yazıya geçirdiklerini ifade ederek “Böyle toplantılar Türk-İslam dünyasının 19. yüzyıldaki fikir hareketlerinin nasıl doğduğunu ve ne gibi sorunlara çözüm aradıklarını yeniden düşünmemizi sağlayacaktır.” dedi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN ise açılış konuşmasında, bir zamanların yaşayan dili olan Abdürreşid İbrahim’in dili nasıl kullandığını, nerelere götürdüğünü öğrenmek bakımından sempozyumun faydalı olacağını ifade etti.

 İkinci gün oturumları Kazan Federal Üniversitesi Milletlerarası İlişkiler, Tarih ve Şarkiyat Enstitüsü binasında yapıldı. Türkiye, Rusya ve Japonya’dan kırk bilim adamının katıldığı altı oturumun ardından uzun süren bir değerlendirme toplantısı oldu.

Sempozyum sonrasında yakın bölgedeki Türk boylarının geçmişteki ve bugünkü kültür miraslarını görmek amacıyla geziler yapıldı.