Sayı 37
alt TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 37 (Bahar/Spring 2014)

Sahibi

Owner

Türk Dil Kurumu adına 

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN BİLGİN

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

 

Yayın ilkeleriİÇİNDEKİLER

F. G. HİSAMETDİNOVA-Z. J. ŞARİPOVA (Çeviren: Burçak OKKALI) / Başkurt Demonolojisi (Şeytan Bilimi) Terimleri (Terms of Bashkir Demonology)
 Ethem TENIŞEV (Çevirenler: Nurgül MOLDALİYEVA-Mayrambek OROZOBAYEV) / Eski Kırgızca (Old Kyrgyz Language) 
 
HABERLER
 
Bu sayının hakemleri
Referees of this issue
Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Azmi BİLGİN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Şeref BOYRAZ (Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe İLKER (Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa TANÇ (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Prof. Dr. Bilal YÜCEL (Cumhuriyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Nergis BİRAY (Pamukkale Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt AKIN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Erol SAKALLI (Uşak Üniversitesi)