Sayı 26
alt TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 26 (Güz/Autumn 2008)


Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Management Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

 

Yayın ilkeleri


İÇİNDEKİLER

A. ANNANUROV (Çeviren: MELEK ERDEM) Türkmen Türkçesinin Ersarı Ağzında Uzun ve Kısa Ünlülerin Kullanım Özellikleri

RİMMA BİKMÖXEMMETOVA (Aktaran: MURAT ÖZŞAHİN) / İsimlerÜzerine Gomer Sattarov ile Söyleşi

NİZAMİ CAFEROV / Türkçemizin Vicdan Bekçisi: Prof. Dr. Tofik (Tevfik) Hacıyev

FARZANEH DOULATABADİ / Kaşkay Sözlüğü Üzerine

KIYAL KAMÇIBEKOVA / Sovyet Dönemi Kırgız Türkçesinde Dil Planlaması

RAMAZAN KORKMAZ / Aytmatov Anlatılarında Ritmin Büyülü Gücü; Türküler

MUSTAFA ÖNER / Tatar Şiiri Okumaları: Zölfet ve “Yolunu Kaybeden Bulut”

ABDULLAH ŞENGÜL / Türk Kültüründe Nevruz ve Anadolu’da Nevruz Kutlamaları

MUSTAFA TOKER Zahir Bigiyev’in Eserlerinde Kullandığı Dil

Y. TORMA - F. G. HİSAMİTDİNOVA (Çeviren: BURÇAK OKKALI) Geleneksel Başkurt Etiyolojisinde Bazı Hastalık Cinleri

CAŞTEĞİN TURGUNBAYER Baştartpadım Eneke / Vazgeçmedim Anne (Şiir)

DEĞERLENDİRMELER

BEYZA GÜLTEKİN "Tatar Destanları I-II"

BURÇAK OKKALI "Şor Destanı İncelemeleri"

NAİL TAN / Yabancılara Türkiye Türkçesini Öğretmek Amacıyla Hazırlanmış Bir Ders Kitabı

NECLÂ YALÇINER Kırgız Destanları

HABERLER

NEZİH DEMİRTEPE Haberler