Sayı 14
sayı14

TÜRK DÜNYASI

Dil ve Edebiyat Dergisi

Sayı 14 (Güz 2002)

 

İÇİNDEKİLER 

KÖBEY HÜSEYİN (Aktaran: ALİ ABBAS ÇINAR) Kazak Dil Bilgini Ahmet Baytursınov
ALİ HÜSEYİNOĞLU ŞAMİL ( Aktaran: SEYFETTİN ALTAYLI) / Türk Edebiyatı Araştırmacısı Emin Abid
MURAT PENCİYEV - AYNA SULTANOVA (Aktaran: GÜLSİNE UZUN) / Lebap (Çarçov) Türkmenlerinde Düğün Âdetleri
BAHTİYAR VAHABZADE (Aktaranlar: S. GÜNDOĞDU - B. GÜNDOĞDU) / Avı Yok Dağı Göster (Şiir)
HAYAT ARAS (Aktaran) / Sengel Tıvaları
A. HAYITMETOV (Aktaran: SELAMİ FEDAKÂR) / İzzet Sultan
GERHARD DOERFER - WOLFRAM HESCHE (Çeviren: SULTAN TULU) / Horasan Türklerinin Tarihi ve Edebiyatı
ESET SÜLEYMAN (Aktaran: ALİMCAN İNAYET) / Altay Kültür Dairesinde Yalmavuz Tipi

DEĞERLENDİRMELER