Sayı 11
sayı11

TÜRK DÜNYASI

Dil ve Edebiyat Dergisi

Sayı 11 (Bahar 2001)

 

İÇİNDEKİLER 

AHMET B. ERCİLASUN / Oğuz-Türkmen Dil Kaynakları
ÇOBAN BEŞİRLİ / Dönüş (Şiir)
KERİME ÜSTÜNOVA / Rusça Etkisindeki Kazakça
NADYA YUGUŞEVA (Aktaran: SADIK TURAL) / Altaylarda Türkler ve İnançları

DEĞERLENDİRMELER

YUSUF AVCI / “Serf”

HABERLER

ZEYNEP KORKMAZ / Prof. Dr. Kenesbay Musayev’in 70. Doğum ve 45. Bilim Yılı Kutlandı