Sayı 9
sayı9

TÜRK DÜNYASI

Dil ve Edebiyat Dergisi

Sayı 9 (Bahar 2000)

 

İÇİNDEKİLER 

ANAR (Aktaran: FATMA ÖZKAN) / Ben, Sen, O ve Telefon (Hikâye)
ZÜHAL YÜKSEL / Hasan Sabri Ayvazov

DEĞERLENDİRMELER

MEHMET TEMİZKAN / “İstoriya Tureççini”