Sayı 8
sayı8

TÜRK DÜNYASI

Dil ve Edebiyat Dergisi

Sayı 8 (Güz 1999)

 

İÇİNDEKİLER 

İRİSTAY KUÇKARTAY - AYNUR ÖZ / Özbek Edebiyatından Seçmeler III
MONGUŞ B. KENİN-LOPSAN (Aktaran: EKREM ARIKOĞLU) / Tuvaların Eski Gelenekleri (II)

DEĞERLENDİRMELER