Sayı 6
sayı6

TÜRK DÜNYASI

Dil ve Edebiyat Dergisi

Sayı 6 (Güz 1998)

 

İÇİNDEKİLER 

İRİSTAY KUÇKARTAY - AYNUR ÖZ / Özbek Edebiyatından Seçmeler II
TELGAT GALİULLİN (Aktaran: HATİCE ŞİRİN) / Stalin Devri Tatar Kültür Hayatı
CEMÂL KURNAZ - HALİL ÇELTİK / Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı
HƏMİD NİTQİ / İlk Ğurbət (Şiir)
FEHMİ ERDOĞAN / Türk Kızları (Şiir)
HƏMİD NİTQİ / "Tarix: Yaxından ve Uzaqdan"
 
DEĞERLENDİRMELER

ÖZLEM AKANT-KAZAN / “Yaş Türkistan 1929-1930”
ALMAGÜL İSİNA / “Altın Arığ”
 
HABERLER

REŞİDE GÜRSES / “Sabaa Yıldızı”nın Altıncı Sayısı Çıktı