Sayı 4
sayı4

TÜRK DÜNYASI

Dil ve Edebiyat Dergisi

Sayı 4 (Güz 1997)

 

 

İÇİNDEKİLER
İ. S. AĞAYEVA (Aktaran: H. ÖMER KARPUZ) / Edebî Üslûpla İlmî Üslûbun Mukayesesi
MUHAMMEDJAN RUSTEMOV (Aktaran: VAHİT TÜRK) / Kazak Halk Kültürü ve Edebiyatından Örnekler
ZEKİ HAFIZOĞULLARI / Kartalın Ölümü (Şiir)
ŞERAFETTİN ÖMER (Aktaran: ALİMCAN İNAYET) / Oğuzname’ye Dair Bazı Meseleler
VAHİD ÄZİZ (Aktaran: MUHAMMET APAYDIN) / Qoşma (Şiir)
CABBAR İŞANKUL (Aktaran: SELAMİ FEDAKÂR) / Özbekistan Folklorunda Rüya Motifi
HASAN KANBOLAT / Türkmen Kişi Adları
ENVER MEHMEDHANLI (Aktaran: MUHAMMET APAYDIN) / Buzdan Heykel (Hikâye)
ACİKE CUMAGULOV (Aktaran: YILDIZ KOCASAVAŞ) / Zavallı Sevgili Kan Kardeşim
MEHMET İSMAYIL / Sonuncu Ümit (Şiir)

DEĞERLENDİRMELER