Sayı 31
alt TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 31 (Bahar/Spring 2011) - Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı


Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Management Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

 

Yayın ilkeleri   
 İÇİNDEKİLER

YAVUZ AKPINAR / Ön Söz


BEKİR NEBIYÉV (Yayıma hazırlayan: GÖZDE GÜNGÖR) Veten Torpağına Azadlıġ Toĥumu Eken Şair
RAMAZAN ĠAFARLI  (Yayıma hazırlayan: SELÇUK TÜRKYILMAZ) Beḫtiyar Vahabzadenin Varlıġ Möhürü
MAİL DEMİRLİ (Yayıma hazırlayan: SELÇUK TÜRKYILMAZ) / Betiyar Vahabzade Poéziya Mektebinin Teşekkülü
GÜLŞEN ELIYÉVA-KENGERLİ (Yayıma hazırlayan: YILMAZ ÖZKAYA) Beḫtiyar Vahabzadenin Yaradıcılığında Füzuli
KAMİL VELİ NERİMANOĞLU / Türk Şiirinin Bahtiyar Sayfası
HİKMET EBDÜLHELİMOV (Yayıma hazırlayan: NAZKHANYM PANAYÉVA) Şair Beḫtiyar Vahabzadenin Vefatından Iki İl Kéçdi: Héyif..


BAHTİYAR VAHABZADE (Yayıma hazırlayan: FATMA AKPINAR) Avtobiografiyam [Otobiyografim]
BAHTİYAR VAHABZADE (Yayıma hazırlayan: FATMA AKPINAR) Yunus İmre
BAHTİYAR VAHABZADE (Yayıma hazırlayan: FATMA AKPINAR) İki Zirve Ġarşısında Düşünceler [Yunus Emre ve Âşık Veysel]
BAHTİYAR VAHABZADE (Yayıma hazırlayan: NAZKHANYM PANAYÉVA) İstiġlal Neğmekarı (Méhmét Akif)
BAHTİYARVAHABZADE (Yayıma hazırlayan: NAZKHANYM PANAYÉVA) İman Şairi (Yehya Kamal)
BAHTİYAR VAHABZADE (Yayıma hazırlayan: YAVUZ AKPINAR) Çingiz Aytmatov’un “Gün Var Esre Beraber” Romanına Ön Söz
BAHTİYAR VAHABZADE (Yayıma hazırlayan: FATMA AKPINAR) Çingiz Aytmatov’a Mektub
BAHTİYAR VAHABZADE (Yayıma hazırlayan: NAZKHANYM PANAYÉVA) Ḫelil Rza
BAHTİYAR VAHABZADE (Yayıma hazırlayan: NAZKHANYM PANAYÉVA) İstiġlal Şairi (Ḫelil Rza Ulutürk)
 

BAHTİYAR VAHABZADE (Yayıma hazırlayan: SEYFETTİN ALTAYLI) Gülüstan