Yeni Bilgi ve Belgeler Işığında (Kök)türk Harfli Yazıtlar Konferansı
Kurumumuz Bilim Kurulu Üyesi veYazıt Bilimi Kolu Başkanı olan Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ tarafından “Yeni Bilgi ve Belgeler Işığında (Kök)türk Harfli Yazıtlar” konulu konferans 9 Mayıs 2014 tarihinde Türk Dil Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
 
12258

Prof. Dr. ALYILMAZ, damgaların ve diğer grafiksel dil ögelerinin tarihte Türk boyları arasında hem bireysel ve kültürel kimliğin sembolü, aynı zamanda yansıtıcısı hem de gücün ve egemenliğin simgesi olarak kullanıldıklarını belirtti. ALYILMAZ, Türk devletlerini idare eden kağan ve kumandanların bu sebeple elde ettikleri yeni toprakların, yurtların kendilerine ait olduğunu göstermek, belgelemek amacıyla yazıt ve damgalı taş dikmeyi gelenek hâline getirdiklerini kaydetti.  

34
             Konuşmasında Türklerin yazı geleneğinin eskiliğine ve köklülüğüne de dikkat çeken ALYILMAZ, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tuva, Hakasya, Dağlık Altay, Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bölgelerdeki (Kök)türk harfli yazıtlara ait son görüntülere ve bilgilere de yer verdi.
            ALYILMAZ, Türklerin önceleri konargöçer hayat sürdürdüklerini ancak zamanla şehirler kurduklarını belirterek Beş Balık, Ordu Balık, Turfan, Yargol, Hoten, Kâşgar, Karabalgasun, Balasagun, Kızılyar gibi eski Türk şehirlerine ait ilgi çekici görüntüleri de izleyenlerin istifadesine sundu.
            ALYILMAZ, konuşmasının bir bölümünü son zamanlarda Türk kamuoyunda sıkça yer alan “Beyaz Piramitler”e ayırıp bu eserlerin Tangutlara ait olduğunu söyledi. ALYILMAZ, bu bölümde “Beyaz Piramitler”in içinde ve çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan arkeolojik buluntuların bir kısmının görüntülerini de konferansa katılanlarla paylaştı.
125
Konferans sonrasında TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN tarafından Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ’a teşekkür belgesi takdim edildi.