Soğud-Türk Münasebetleri Sempozyumu

Kurumumuz, 21-23 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da, “Soğud-Türk Münasebetleri Sempozyumu” düzenleyecektir. Soğudçada yoğunlaşarak birikiminizi bizlerle paylaşmak isteyen bilim adamlarının bildiri özetleri ve iletişim bilgilerini 16 Mayıs 2014 tarihine kadar Kurumumuza sogudtoplantısı@gmail.com e-posta adresinden ulaştırmaları gerekmektedir. Bildirilerin tam metinlerinin Kuruma ulaştırılması için ise son tarih 12 Eylül 2014’tür. Bildiriler için ayrılan süre 20 dakikadır. Bildirilerin uzunluğu bu süre dikkate alınarak belirlenmelidir. Bildiri metinleri bilgisayar ortamında Word yazım programı ile hazırlanmalı, yazı karakteri Times New Roman olmalı ve yazılar 12 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

 

Türk Dil Kurumu