Yeni sunucu devrede
Devreye giren yeni sunucumuz sayesinde kelime sorgulamalarına getirilen sınırlama kaldırılmıştır.
Kurumumuzun Genel Ağ sayfasında yayımlanan çevrim içi sözlüklerimizden Güncel Türkçe Sözlük’ün bir süredir kelime sorgulamalarında yavaşlaması, bazen de yoğunluk nedeniyle sorgu sonucunu ekrana yansıtamaması üzerine, veri tabanı hareketleri incelenmiş aynı IP numarasından, aynı kelimelerin on binlerce kez sorgulandığı anlaşılmıştır. Bu sorgulamaların sistemin yavaşlatılması ile Kurumumuzun sözlük veri tabanlarını hizmet veremez duruma getirmek amacıyla yapıldığı açıktır. Bu tür maksatlı sorgulamaların yapıldığı IP numaralarından kelime sorgulamaları engellenmiş olmakla birlikte, aynı IP bloğu kullanılarak birden fazla değişik IP numaraları ile sorgulamalar hâlen devam etmektedir. IP numaraları, sorgulanan kelimeler ve kaç kez sorgulandığı gibi bilgileri tespit edilen bu sorgulamalar 5651 sayılı İn­ter­net Or­tamın­da Ya­pılan Yayın­la­rın Düzenlenmesi ve Bu Ya­yın­lar Yo­luy­la İş­le­nen Suçlar­la Mü­ca­de­le Edil­me­si Hakkın­da Ka­nun gereğince suçtur ve Kurum olarak hukukî yollara başvurulmuştur.