Ahterî ve Dönemi Sempozyumu
       Türk Dil Kurumu ve Dumlupınar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Ahterî ve Dönemi Sempozyumu 7-9 Kasım 2013 tarihlerinde Kütahya’da yapılacaktır.