Halkımızın dikkatine

 

Yazılı ve sözlü basında, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “çapulcu” kelimesinin anlamının değiştirildiği iddiası yer almaktadır.

Kurumun hazırladığı ve şu anda satışta olan 11. baskı Türkçe Sözlük 2010 yılında yayımlanmıştır ve bu sözlükte “çapulcu” kelimesinin tarifi ne ise Genel Ağ (İnternet) sayfamızdaki sözlüğümüzde yer alan tarif de aynıdır. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Türk Dil Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü bilim kurumlarından biridir. Sözlük hazırlamak elbette gündemi ve halkta, dolayısıyla dilde yaşanan değişmeleri yakından takip etmeği gerektirse de bir kelimenin sözlükte yer alan tarifinin değiştirilmesi, kazandığı yeni anlamların sözlüklere işlenmesi ani kararlarla yapılacak bir iş değildir.

Türk Dil Kurumunun sözlüklerine halkta duyulan güvenin bu tarz yanıltıcı haberlerle zedelenmek istendiği görülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.