TDK Başkanı Pekin’de
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Kurumun, Minzu Üniversitesi ve Çin Milletler Eski Yazıları Araştırma Derneği ile yapacağı bilimsel toplantının görüşmeleri için 6-12 Mayıs tarihlerinde Pekin’e gitti.
TDK Başkanı, Pekin’de bulunduğu sürede Minzu Üniversitesinde üç konferansa katıldı. Prof. Dr. KAÇALİN, 7 Mayıs’ta Dîvânu Lugâti’t-Turk’ün Yeni Yayınında Dikkat Edilmesi Gereken Birkaç Not Üzerine, 8 Mayıs’ta Kutadgu Bilig’in Yeni Yayını Nasıl Olmalıdır? ve 9 Mayıs’ta Çağatayca Sözlük Sanglah Üzerinde Araştırma başlıklı konuşmaları ile Minzu Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Hayati DEVELİ de Osmanlı Türkçesi Hakkında, Türkçenin Tarihsel Gelişme Dönemi Üzerinde ve Yunus Emre Enstitüsünün Uluslararası Türkçe Öğretimine Katkısı başlıklı konuşmalarıyla konferansların diğer konuşmacısı idi.