TDK Başkanı Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Sempozyumuna Katıldı
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu 15-17 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı.
 
Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI’nın açış konuşmasıyla başlayan sempozyumun Türk dili eğitimine ayrılan oturumlarında, Türkiye’de Türkçe öğretimi ve sorunlarının yanında Almanya, Fransa, Azerbaycan gibi ülkelerde Türkçe öğretimi ile başka ülkelerin kendi dillerini öğretme tecrübeleri üzerinde de duruldu.
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, 15 Mayıs günü Kaşgarlı Mahmut oturumunda bir sunum yaptı. Cumhuriyet Döneminde Türkçe başlıklı konuşmasında Prof. Dr. KAÇALİN, Cumhuriyet döneminde Türkçenin geçirdiği evreleri ve yaşanan dil tartışmalarını aktardı. Türk Dil Kurumunun bütün bu süreçte nerede durduğu ve nasıl bir tavır aldığının da anlatıldığı konuşmada Güneş Dil Teorisi ve Atatürk’ün dil çalışmaları üzerinde de duruldu.