Ali Emîrî Efendi anma etkinlikleri

Ali Emîrî Efendi anma etkinlikleri Elazığ ve Diyarbakır'da gerçekleştirildi

Ali Emîrî Efendi ölümünün 89. yılında Diyarbakır ve Elazığ’da 14-16 Mart tarihlerinde düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Dîvânu Lugâti’t-Turk adlı eseri Türk kültür hayatına kazandıran ve Millet Kütüphanesinin kurucusu olan Ali Emîrî Efendi için düzenlenen etkinliklerin ilk iki günü Elazığ’da yapılırken 16 Mart tarihinde Diyarbakır’a geçildi ve etkinliğin kapanışı da bu şehirde gerçekleştirildi.
 
Elazığ’da Fuzuli ve Azerbaycan’da Fuzuli Araştırmacılığı, Ali Emîrî Efendi Paneli ve Manas Yayıncılığın Ali Emîrî Efendi anısına basımını gerçekleştirdiği kitapların tanıtım toplantısı yapıldı.
Diyarbakır’da ise Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN’in oturum başkanlığında yapılan oturumda Ali Emîrî Efendi’nin yaşamı, eserleri, kütüphanesi ve Dîvânu Lugâti’t-Turk adlı eserinin bulunuş hikâyesi konuşuldu. Oturumun katılımcıları Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Prof. Dr. Asif RUSTEMLİ, Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Sadık YAZAR, Okutman Mustafa Uğurlu ARSLAN ve Millet Kütüphanesi Müdürü Melek GENÇBOYACI idi.