Mart 2013

Mart20132

 

 

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CIV Sayı: 735 Mart 2013

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

İçindekiler

Cevdet KARAL / Bunu Bilmezsin  Sen (Şiir

İrfan ÇEVİK / Melce (Şiir)

Mehmet AYCI / Atkı / Yazıt (Şiir)

İsmail KARAKURT / Pazar Uluması (Şiir)

Rasim ÖZDENÖREN / Dolambaçta Kayıp Giderken (Hikâye)

Halime TOROS / Ab-ı Hayat (Hikâye)

İbrahim DEMİRCİ / Hıdırellez, Nevruz ve Mihrican

Hüseyin AKIN / 'Balkon' Şiirini İçeriden Okuma Denemesi

Aslı Zeynep ORTAKAN / Kırmızı Gece (Şiir)

Yasemin AKKUŞ / Aşk Çıkmazı (Şiir)

Muhammet SAFA / Bir Mâni (Şiir)

 İbrahim ERYİĞİT/ Gönül Bozgunu (Şiir)

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU / Direniş (Hikâye)

Nevzat GÖZAYDIN / Basındaki Kitap Eklerinin Okuyucuya Etkisi

Ejder ÇELİK / Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Sürecinin Polisiye Roman Üzerine Yansımaları

Recep SEYHAN / Esrar Baba (Hikâye)

Ertuğrul YAMAN / Türkiye Türkçesinde Güncel Söyleyiş Sorunları ve Dil Yanlışları 

Berna Uslu KAYA / Evin Şiirinden Evrenin Öyküsüne: Behçet NECATİGİL

Abdülkadir HAYBER / Yıldızların Karanlığı (Hikâye)

 

SÖYLEŞİ

Ayşe ALTINTAŞ / Güray SÜNGÜ

KİTAPLIK

Mehmet ÖZTUNÇ / İki Kitap Dört Yazar

GÜNDEM

Kerem AYDINER / Tiyarto: Dönülmez Akşamın Ufkundayız, Keçiler Adası, Cesaret Ana ve Çocukları