Ali Emîrî Efendi anıldı
Yahya Kemal’in "Muhtâc isen füyûzuna eslâf pendinin/Diz çök önünde şimdi Emîrî Efendi’nin" dediği Ali Emîrî Efendi ölümünün 89. yılında Millet Yazma Eser Kütüphanesi'nin 24 Ocak’ta düzenlediği faaliyet ile anıldı. Ali Emîrî’nin Fatih Camii haziresindeki kabrinin ziyaretinin ardından geçilen anma toplantısında; Kütüphane Müdürü Melek GENÇBOYACI, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN ve Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Ali Emîrî Efendi’nin yaşamı, eserleri, kütüphanesi ve Dîvânu Lugâti’t-Turk adlı eserinin bulunuş hikâyesini anlattılar.