Nevayi’nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar Sözlüğü’nün tanıtım toplantısı yapıldı
Daha önce “Avrasya’ya Yön Veren Şahsiyetler: Ali Şir Nevâî” konulu bir sempozyum düzenleyen Fatih Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 24 Aralık’ta Nevâî için düzenlenen bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.
 
 
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin’in yayına hazırladığı Nevayi’nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar Sözlüğü’nün tanıtımının yapıldığı toplantıya Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin’in yanı sıra Fatih Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Çetindağ, Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Erbay, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Elmalı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Teres konuşmacı olarak katıldı.
Etkinlik günü Türk Dil Kurumu yayınlarının tanıtıldığı bir sergilik de açıldı.