Nisan 2012

nisan2012-2

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CII Sayı: 724 Nisan 2012

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI

 

İçindekiler 

Salim Durukoğlu / İki Kanıt Bir Kanı ve Bir Tanı: Türkiye’de Yazılı Anlatımın İflası

Murat Soyak / Bir Umut (Hikâye)

Mustafa Ruhi Şirin / Anne Kalbi / En Güzel Ev /Arkadaş /Gökyüzündeki Arkadaşlarım 

Aysel Ak / Beklenen Çocuk (Şiir)

Ejder Çelik / Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Çocuk Edebiyatına Kısa Bir Bakış

İsmail Karakurt / Türkçe Kar (Şiir)

Dinçer Eşitgin / Bulutlar Topraklar (Şiir)

Dr. Leyla Burcu Dündar / Batılılaşmanın Yansımalarındaki Süreklilik ve Süreksizlikler Bağlamında

Servet-i Fünun Romanları

Mustafa Karabulut / Tanzimat Dönemi Romanlarında Hürriyet ve Esaret İzlekleri

Hamdi Ülker / Uzak Uçan Kuşlar (Hikâye)

Vahit Türk / Nevayî’yi Anla(t)mak

Celal Oymak / Anılar / Ömür / Şair (Şiirler)

Nurettin Albayrak / “Ne Tas Düşsün Ne Hamam Çınlasın” Sözü Deyim mi, Atasözü mü? 

Serdar Çakıcıoğlu Rüzgârla / Uyum (Şiirler)

 Prof. Dr. Tuncer Gülensoy / Torba Kelimesi ve Torbalamak Fiili Üzerine

Nail Tan / 44. Konya Âşıklar Bayramı ve Rahmetli Âşıklara Vefa Sempozyumu

YAYIN DÜNYASINDAN 

Dilek Karataş / Türkçe Öğreniyorum

YİTİRDİKLERİMİZ

Nail Tan / Şair, Çevirmen Ali Rıza Akdemir