Mehmet Akif ERSOY ölümünün 75. yılında anıldı

Yazarının dediği gibi milletinin malı olan, Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinde büyük zaferin müjdecisi, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 75. yılında Türk Dil Kurumunda özel bir toplantı ile anıldı.

27 Aralık Salı günü TDK Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantı Prof. Dr. Necat Birinci’nin “Yazıldığı Dönemin Şiiri İçinde İstiklal Marşı” başlıklı konuşmasıyla sürdü.

İstiklal Marşı’nın, Mehmet Akif’in sanat gücüyle birlikte sahip olduğu millî ruhu ve heyecanı da ortaya koyduğunu belirten TDK Başkanı, marşın yarışma yoluyla seçimi ve ödüllendirilmesi karşısındaki tavrın da Mehmet Akif’in duyarlılıklarının, ilkelerine bağlılığının göstergesi olduğunu kaydetti. Mehmet Akif’in çağdaşlarından farklı bir dil anlayışına sahip olduğu ve şiirlerinde kullandığı dil ile Türkçenin gelişmesine katkılarda bulunduğu vurgulanan konuşmada Türkçe Sözlük’te Mehmet Akif’ten alınan örnekler üzerinden Akif’in dili, Türkçeyi kullanmadaki becerisi açımlandı. Prof. Dr. Akalın, “Türkçenin zengin söz varlığı Mehmet Akif’in şiirlerinde sanata dönüşür. Ancak Mehmet Akif’in Türkçeyi bütün zenginliğiyle şiirine yansıtırken aruz vezninin en başarılı örneklerini de sunması dili kullanma becerisinin yanı sıra şiir sanatındaki gücünü de ortaya koymaktadır.” dedi. Konuşma Akif’in çok yönlü kişiliğinin ele alındığı bölümle sona erdi.

Prof. Dr. Necat Birinci de Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı döneme, bu dönemin edebi dünyasına ve bu dünyada Akif’in durduğu yere dikkat çeken bir konuşma yaptı. Akif’in Ankara günleri ve Milli Mücadele’de üstlendiği sorumlulukları da aktaran Prof. Dr. Birinci, bu dönemin şair Akif için verimli bir dönem olmadığını belirtirken bu dönemde Akif’in Meclis’te yaptığı çalışmaların ve camilerde yaptığı konuşmaların etkilerine geniş yer verdi.

Toplantının öğleden sonraki bölümde Prof. Dr. Necat Birinci ve Prof. Dr. Hamza Zülfikar’ın oturum başkanlıklarını yaptığı iki oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda Prof. Dr. Abide Doğan “Mehmet Akif Ankara’da”, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu “Mehmet Akif’in Düşünce Dünyasında Doğu Şiiri”, Doç. Dr. Mehmet Önal “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı”, Doç. Dr. Nesrin Tağızade Karaca “Mehmet Akif Ersoy’un Hayatında ve “Safahat”ta Kadın”, Prof. Dr. Yakup Çelik “Aydın Kimliği ve Duyarlılığıyla Mehmet Akif Ersoy” ve Rıdvan Çongur “Türk Edebiyatında Akif” başlıklı birer sunum yaptı.

             Prof. Dr. Abide Doğan, Mehmet Akif’in hayatını aktarırken özellikle Ankara günlerinin üzerinde durdu. Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu Akif’in zihin dünyasında Doğu şiirinin anlamını ve şiirlerindeki etki araştırmasını Sadi, Firdevsi, Mevlâna ve Hafız üzerinden yaptı. İlk oturumun son konuşmacısı Doç. Dr. Mehmet Önal ise Akif için ilim ve sanatın yaşanası düsturlardan oluştuğunu vurgularken İstiklal Marşı’nı metinler arası ilişkiler bakımından değerlendirdi ve marşın anahtar kavramları ve yaptıkları edebi değer çalışmasının sonuçları üzerinde durdu.

İkinci oturumda ilk söz alan Doç. Dr. Nesrin Tağızade Karaca, aile içi mektuplarından ve şiirlerinde geçen kadın göndermelerinden hareketle Akif’in kadını toplumda yüceltilmesi gereken bir fert ve anne olarak gördüğünü ve ümidi kadınlarda gören bir anlayışının olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yakup Çelik, Akif’in bildiği doğruları toplum yararına kullanan ve her dönemde bunları dillendirmekten kaçınmayan bir aydın portresi çizdiğinin altını çizdi ve Mehmet Akif’in hayatının her alanında gözlenen samimiyetinden söz ederek “Yurt dışında kaldığı dönemde de kendi duygularıyla milletinin menfaatlerini birbirine karıştırmayan bir aydın duyarlılığına sahipti.” dedi. Ölümünün 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy’u Anma Toplantısı’nın son konuşmacısı Rıdvan Çongur, yürüttüğü Mehmet Akif Ersoy çalışmalarına ve bu çalışmaların yürütüldüğü dönemde Ersoy ailesiyle yaşadığı hatıralarından söz etti ve Mehmet Akif’ten şiirler okudu.