Misafirlerimiz: Özbekistan’ın Yurt Dışındaki Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezi Heyeti.

    Özbekistan Bakanlar Kurulu bünyesindeki Özbekistan’ın Yurt Dışındaki Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezi Heyeti, 9 Eylül 2019 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etti. Heyet Başkanı R. BAHODİROV ve beraberinde gelen ekibe Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY, Bilimsel Çalışmalar Müdür V. İrem Işıl ALTUN ve Kütüphane Müdür V. Mehtap ŞAHİN eşlik etti. Toplantıya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden Özbek Türkçesi uzmanları Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM ile Dr. Öğr. Üyesi Veli Savaş YELOK da katıldı.
    Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Heyet Başkanı R. BAHORİDOV, Merkezin amacının Özbekistan’la kültürel bağları olan ülkelerle ortak çalışmalar yapmak olduğunu belirtti. Kurulan iş birliği çerçevesinde bu ülkelerdeki Özbek kültür varlıklarının tespitinin ve tanıtımının hedeflendiğini dile getirdi.

ozbekistan 2-1200x797

ozbekistan 3-1200x797

    Kurum Başkanımız Prof. Dr. GÜLSEVİN, Özbeklerin ilmî ve kültürel açıdan Türk dünyasındaki yerine değinerek Özbek Türkleri ile Türkiye Türklerinin kardeşliği üzerinde durdu. Türk Dil Kurumunun tarihçesinden, çalışma alanlarından da söz eden GÜLSEVİN, Kurumumuzun çağdaş Türk lehçeleri alanındaki faaliyetleri ve eserleri hakkında bilgi verdi.
    Özbekistan’la olan kültürel ilişkileri arttırmak adına destek vermeye hazır olduğumuzu belirten Prof. Dr. GÜLSEVİN, Heyet Başkanı R. BAHORİDOV ile iş birliği protokolü imzaladı.

ozbekistan 4-1200x797

ozbekistan 1-1284x672