“Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri: Kafkas”ın 2. baskısı yapıldı.

                                                                                                                                                   14.01.2019

                                ahmet-midhat-efendi kafkas_2.jpg  

    Eser, XIX. yüzyılın önde gelen romancılarından birisi olan Ahmet Midhat Efendi’nin Kafkas adlı romanının Latin harflerine aktarımını içermektedir.
     Birinci baskısı 2000 yılında yapılan eserin ikinci baskısı 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Ahmet Midhat Efendi bu tarihî romanında Kafkas coğrafyasını konu alır. Romanın mukaddime bölümünde, bölge halkının son zamanlarda Rusya aleyhine giriştiği isyanın kendisinde uyandırdığı duygularla Kafkasya'daki özgürlük mücadelesinin gelişimini göstermek amacıyla Kafkas'ı yazmaya başladığını söyler. Bu romanda, okuyucuya Kafkasya'da yaşayan Gürcü, Çerkez, Abaza, Adige gibi halkların kültür ve tarihleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.