“Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri: Diplomalı Kız”ın 2. baskısı yapıldı.

                                                                                                                                                        11.01.2019

                               ahmet-midhat-efendi

    Eser, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı etkisinde gelişmeye başlayan Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden birisi olan Ahmet Midhat Efendi’nin Diplomalı Kız adlı romanının Latin harflerine aktarımını içermektedir.
    İlk baskısı 2003 yılından yapılan eserin ikinci baskısı 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Ahmet Mithat, Diplomalı Kız romanının “İfade” başlıklı bölümünde, bu romanı Dik May namında bir muharririn Levant Herald gazetesindeki bir fıkrasından okuduktan sonra hazırladığını söyler. Romanın konusu kadınların eğitimi ve meslek sahibi olmalarıdır. Kadınların eğitimi için öbür memleketlerin Fransa’dan pek farkı olmadığını belirten Ahmet Midhat, romanda, bizde de kadınlardan bir gün “tabibe, eczacı, cerrah, muharrire, filozof ve muallimeler” çıkacağı zamanın olacağını ifade etmiştir.