“2. Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu” sona erdi.

                                                                                                                                                        21.11.2018

ikincimilletlerarasısemp 1

    Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından ilki 18-20 Kasım 1991’de yapılan toplantının devamı niteliğinde düzenlenen ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu tarafından da desteklenen “2. Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu” 21 Kasım Çarşamba günü sona erdi.

  Sempozyumda toplam 8 oturum yapıldı ve 33 bildiri sunuldu. Sempozyumun son gününde genel bir değerlendirme ve oylama toplantısı yapıldı. Toplantıda “2. Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu (20-21 Kasım 2018)” başlıklı sonuç bildirgesi hazırlandı ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan YEŞİLOT ve öbür katılımcılar tarafından yapılan oylama sonrasında imzalandı. Türk dünyası ortak alfabesinin Latin harfleriyle hazırlanması bir kez daha sempozyum katılımcıları tarafından oy birliği ile tasvip ve tasdik edildi. Ayrıca bu alfabenin uygulamaya geçirilebilmesi için Türk devlet ve topluluklarında belirli aralıklarla toplantılar düzenlenmesi bunun için genel ağda bir sayfanın oluşturulması, böylelikle konunun gündemde tutulması bildirgede tavsiye edildi.

ikincimilletlerarasısemp 2