Bilgi Edinme Hakkı

Türkçemiz ve Kurumumuz çalışmaları ile ilgili bilgi edinmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 9 Ekim 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 9. maddesi uyarınca genel ağ sayfamızda bulunan başvuru belgesini doldurmak zorundadır.

Elektronik ortam kullanılmaksızın yapılacak başvurularda bu belge Kurumumuzun Bilgi Edinme Birimi Bürosu’ndan sağlanarak doldurulacaktır.

Genel ağ üzerinden etkileşimli belge kullanılarak yapılan başvurularda genel ağ sayfamızda bulunan Gerçek Kişiler veya Tüzel Kişiler için başvuru belgeleri kullanılacaktır.

E-posta ile yapılacak başvurularda Gerçek Kişiler veya Tüzel Kişiler için başvuru belgeleri kullanılacaktır.

Uyarı: “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” çerçevesinde Kurumumuza yönelteceğiniz sorularınız için öncelikle, genel ağ adresimizde (http://tdk.gov.tr) yer alan: Güncel Türkçe Sözlük, Kişi Adları Sözlüğü ve Terim Sözlüklerimiz, Yazım Kılavuzu, Atatürk ve TDK, Tarihçe, Süreli Yayınlar, satışa sunulan ve hazırlanmakta olan yayınlarımız için Yayınlar, TDK Arşivi, Doğru Yazalım ve Çalışmalarımız bölümlerindeki bilgilere bakmanızı, bu bölümlerde bulamadığınız;

Türk dili ve Türk Dil Kurumuyla ilgili öğrenmek istedikleriniz için Kurumumuza başvurmanızı dileriz.

Bunlar dışındaki başvurular, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

Güncel Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu, Kişi Adları Sözlüğü, Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu, Terimler Sözlüğü ve Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü’ne yönelik eleştiri ve katkılarınızı katki@tdk.gov.tr adresine yazabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, dilimize ve Kurumumuza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 Türk Dil Kurumu

 


 

İlgili Kanun ve Yönetmelik

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGI EDİNME HAKKI YÖNETMELİĞİ