Ölümünün 50. yılında Peyami SAFA’yı anma toplantısı

peyami safa anildi

2011, Türk Dil Kurumuna 23 Aralık 1949 tarihinde üye olan ve Kurumun Bilim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan çok değerli edebiyatçımız Peyami SAFA’nın ölümünün 50. yılı. 

Türk Dil Kurumu 8 Aralık Perşembe günü Peyami Safa’yı anma toplantısı düzenledi. “Türk Dil Kurumu Konferans Salonu”nda TDK Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Nevzat KÖSOĞLU “Hayatı ve Düşünce Dünyasıyla Peyami SAFA” başlıklı bir sunum yaptı.

Anma toplantısının öğleden sonraki bölümünde ise başkanlıklarını Prof. Dr. Ramazan KAPLAN ve Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR’ın yaptığı iki oturum gerçekleştirildi. İlk oturumda Prof. Dr. Kâzım YETİŞ “Türk Romanında Doğu Batı Meselesi ve Peyami SAFA”, Doç. Dr. Nihayet ARSLAN “Peyami SAFA’nın Bir Aydın Olarak Profili”, Prof. Dr. Mehmet NARLI “Doğu ve Batı Arasında Yeni Bir Kimlik Arayışı Bağlamında Bir Karşılaştırma Peyami SAFA, Ahmet Hamdi TANPINAR, Halide Edip ADIVAR”, Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN “Türkçede Özleşme Hareketi ve Peyami SAFA” başlıkları birer sunum yaptı. İkinci oturumda ise Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN “Romancı Gözüyle: Peyami SAFA’ya Göre, Şiir Nedir? Şair ve Şiir Dili Nasıl Olmalıdır?”, Prof. Dr. Yakup ÇELİK “Peyami SAFA’nın Server Bedi İmzalı Eserlerinde Edebî Kişilik ve Üslup” ve Prof. Dr. Yunus BALCI “Maske ve Gölge: Peyami SAFA Romancılığının İki Yüzü” sunumlarıyla etkinliğe katıldı.

Peyami SAFA etkinlikte düşünce adamlığı, romancılığı, gazeteciliği, dergiciliği ile ele alınırken Türk dilinin yakın tarihindeki dil tartışmalarında SAFA'nın yeri ve düşünceleri değerlendirildi.

TDK Başkanı Prof. Dr. AKALIN ise SAFA’nın bir başka yönünü öne çıkardı: Türk Dil Kurumu üyesi, Bilim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyesi Peyami SAFA. “Peyami SAFA, Türk Dil Kurumunun etkili bir üyesiydi. Üye defterimizde 623 numarada kayıtlı üyemizdir Peyami SAFA. Katıldığı Dil Kurultaylarının en ateşli tartışmacısıydı, Türk Dil Kurumunun İstanbul temsilcisiydi ve Kurumun çeşitli kurullarında görev yapmış, seçimle görevlendirilmiş bir yöneticisiydi. Peyami SAFA, Türk Dil Kurumunun süreli yayınlarında yazıları yayımlanmış bir yazarımızdı. Kısacası Peyami SAFA, Türk Dil Kurumunun bugünkü yöneticileri, çalışanları olan bizlerin öncüsüydü… Seleflerimizdendi…” diyen TDK Başkanı, dolayısıyla SAFA’yı anmamız gelecek yıl sekseninci ölüm yıl dönümünde kurucu başkanımız Samih Rifat’ı anacağımız kadar doğaldır notunu dile getirdi. SAFA’nın kelime türetme ve terim türetme konularındaki görüşlerine de değinilen konuşmada TDK’nin tarihindeki kırılma anlarında Peyami SAFA’nın takındığı tavır da aktarıldı.